Nyheter

Nu är renoveringen av gården i full gång och många är säkert nyfikna hur det kommer bli när det är klart. Vi kommer först och främst få ett helt nytt lager med grus över hela gården. Dessutom  förbereder vi för framtida laddstolpar och ger planteringarna en ordentlig upprustning. Några murar tas bort och ersätts med staket samt ny belysning kommer sättas upp. Sist men inte minst kommer cykelparkeringen förlängas och ge plats till fler cyklar än tidigare. Hade varit kul att visa en skiss över hur det kommer bli men dessvärre har vi bara svårbegripliga byggritningar som inte ger någon bra bild över slutresultatet.
 
De som har parkeringsplats på gården har ju redan betalt för sin plats för augusti, vilken inte kan utnyttjas. Detta kommer att justeras på en kommande faktura.

Som ni kanske märkt så är det mycket trångt i cykelrummet. Styrelsen kommer med början den 23 januari att hänga upp cyklar i takkrokarna, för att på så sätt lösgöra lite mer plats på golvet. Bäst vore om de cyklar som inte ska användas på ett tag hängde i krokarna och de cyklar som används dagligen för stå mer lättillgängligt på golvet.

Om du inte vill ha din cykel upphängd - markera detta med lapp på sadeln innan den 23 januari.

Som ni säkert märkt så börjar det bli lite väl kyligt i huset. Anledningen är att vi just nu har problem med värmesystemet och får inte ut värmen i huset. Vår förvaltare Nordstaden har under dagen felsökt systemet och imorgon får vi besök av reparatörer, som förhoppningsvis gör att vi får varmt och skönt igen. Nordstaden känner alltså till att vi har lite bekymmer så vi behöver inte felanmälan detta mer.

Nu har vår egna tvättstugebibbla öppnat. Aldrig mer behöver vi ha tråkigt när vi väntar på att tvätten ska torka och aldrig mer behöver vi kasta några böcker. Tvättstugebibblan är öppen alla dagar på året och dygnet runt.

Hur funkar det då? Om du läst ut en bok som du inte vill spara men inte heller kasta, så ställ ner den i vårt bibliotek i tvättstugan. Om du hittar en bok du vill läsa så är det bara ta med den hem, antingen lämnar du sen tillbaka den eller behåller den, du avgör!

Välkommen ner till tvättstugan och god läsning!

Ni som varit på gården de sista dagarna har kanske lagt märke till att den bortre muren är borta och undrar säkert vad som hänt. I början av veckan rasade några meter av muren och plockades bort rätt snabbt. Vi bestämde även att resterande del skulle rivas eftersom risken fanns att även den skulle rasa. Vi kommer inte i nuläget ersätta den utan kommer arbeta vidare med att ta fram förslag på hur hela gården skall fixas iordning. I samband med det större arbetet kommer ny avgränsning byggas mot grannfastigheten. Vi återkommer med mer information om det större gårdprojektet när vi kommit lite längre i arbetet.