Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för.
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande enligt stadgarna:

 • Egna installationer
 • Rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt;
 • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten
 • Ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el, vatten och ventilation - till de delar dessa inte tjänar fler än en lägenhet och föreningen försett lägenheten med dem
 • Golvbrunnar
 • Svagströmsanläggningar
 • Målning av vattenfyllda radiatorer och ledningar som tjänar fler än en lägenhet och som föreningen försett lägenheten med
 • Elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral
 • Ventilationsanordningar
 • Dörrar
 • Glas och bågar i fönster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster

Ovanstående regleras i föreningens stadgar

Läs också igenom föreningens trivselregler innan du påbörjar en större renovering.

 

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.