Denna information gäller både den som flyttar och flyttar in

Källarförråd
Det är viktigt att man som boende använder rätt förråd. Varje förråd är märkt med lägenhetsnr.
Om du hittar ett olåst förråd, kontrollera först att det tillhör din lägenhet. Den som flyttar ombeds att visa den nyinflyttade vilket förråd som tillhör lägenheten.
Nyinflyttade som ej har blivit informerade om vilket förråd de har, ombeds kontakta säljaren.

 

Tvättkolv
Varje lägenhet har en tvättkolv för bokning av tvättstuga. Nyinflyttade ombeds kontakta säljaren om de ej har fått nyckelkolv.
Om du som flyttar av någon anledning inte har kvar tvättkolven, kan du beställa en ny hos Nordstaden mot en kostnad. Kolven ska vara blå och ha portnummer och lägenhetsnummer graverat, exempel 17-1108.

 

Tvättkort
För att komma in i tvättstugan så behövs ett nyckelkort. Detta nyckelkort tillhör lägenheten och lämnas över till den nya ägaren.
Om nyckelkortet är trasigt eller borttappat kan styrelsen hjälpa till att ordna ett nytt till självkostnadspris.