OBS! Från 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Anlitar Du en elinstallatör är Du skyldig att se till att den finns registrerad i Elsäkerhetsverkets register.

 

Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer


Om hela lägenheten saknar el?

Om hela lägenheten saknar el men det inte är ett större elavbrott, kan det innebära att din huvudsäkring gått. Huvudsäkringen hittar du i elskåpet i trapphuset på samma våning som din lägenhet, med undantag för lägenheterna på plan 5, där huvudsäkringen finns på plan 4. Elskåpet är dörren som ej är en lägenhetsdörr. För att hitta rätt huvudsäkring behöver du veta ditt mätarID, som du hittar vid proppskåpet inne i lägenheten. Varje huvudsäkring är märkt med det unika mätarID som matchar respektive lägenhet.

 

Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverket checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas

 

Säkerhet
Att installera en jordfelsbrytaren kan vara en god idé. Jordfelsbrytaren känner av funktionsfel i inkopplade apparater och bryter strömmen vid fel. Det förhindrar att du får ström genom kroppen om något går fel.
Om du redan har en jordfelsbrytare så se till att alltid bryta elen via jordfelsbrytaren när du byter glödlampor eller gör annat underhåll som är kopplat till el.
Hushållsel är dödlig så var alltid extra försiktig.

 

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman