Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Se därför till att renoveringar sker enligt branschregler. Lämna in en ansökan om du ska flytta brunn eller på annat sätt ändra planlösning för badrum eller kök.

Stänga av vatten och ballofixer
Renovering av badrum och kök medför ibland behovet av att stänga av vattnet. För både kök och badrum gäller att vid ombyggnad ska inkommande vattenrör förses med nya Ballofixer (som var och en ansvarar för att underhålla) och användas vid avstängning av vattnet i din lägenhet utan att det drabbar de övriga i huset. 

Vad är då en ballofix? Jo, en Ballofix är en ventil som används för att stänga av vattnet lokalt i din lägenhet. På ballofixen finns en litet vred, som man skall vrida på för att stänga respektive öppna för kallt vatten, varmt vatten och cirkulerande varmvatten. Det finns minst tre ballofixer i din lägenhet. Tanken är att man skall motionera ballofixen, dvs öppna och stänga dem med jämna mellanrum. Om du vet om att detta inte är gjort på länge eller inte vet när det gjordes senast bör du vara väldigt försiktig med dina ballofixer (helst inte röra dem), då flera i huset har fått problem med sina ballofixer vilket fått till följd att vattnet helt enkelt sprutar ut. Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för dessa ballofixer. Detta ansvar innebär att se till att de fungerar som de skall, det vill säga att stänga av tillflödet av vattnet i lägenheten.  

Om dina ballofixer inte fungerar måste vattnet stängas av i hela trapphuset på din bekostnad och till besvär för dina grannar vid ett eventuellt byte av armaturer eller liknande åtgärder i lägenhetens vattensystem. 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Vi rekommenderar därför att du anlitar hantverkare som har dessa behörigheter.

”Säker vatten” har tagit fram branschregler för VVS och auktoriserar VVS-företag. Regelverket heter Säker vatteninstallation och syftar till att minska vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

 Några god råd

  • Anlita alltid behörig fackman för vvs-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta
  • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
  • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
  • Anlita hantverkare som har våtrumscertifikat där du får intyg och kvalitetsdokument på arbetet. Om det uppstår en vattenskada är det en fördel att kunna visa upp ett sådant intyg, annars finns det risk att försäkringsbolaget inte ersätter skadan fullt ut.
  • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt, smutsigt eller att vattenlåset är torrt.
  • Efter duschning eller torkning av tvätt använd reglaget för våtrumsventilation på din spisfläkt eller låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt.

 

Kök

Köksrenovering 


Råd för ventilation

  • Rengör och byt filter regelbundet enligt tillverkarens rekommendation. Läs gärna igenom dokumentet "Funktionsbeskrivning och drift Ventilation"
  • Rengör frånluftsventiler en gång/år. Till din hjälp har vi tagit fram en instruktion för hur detta ska utföras.
  • Observera att endast godkända köksfläktar (Alliancefläktar kompatibla med det aggregat som sitter i varje lägenhet) får kopplas in i husets ventilation. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår om fel typ av fläktar installeras.
  • Konsultera med ventilationsexpert/ring Frankes kundtjänst och uppge aggregatmodellen så att de kan återkomma med de fläktalternativ som är möjliga vid byte.