Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Föreningen beviljar normalt tillstånd för max ett år. Uthyrning utöver ett år beviljas enbart för särskilda skäl t.ex studier på annan ort som varar längre än ett år. Provsamboende ses inte som särskilt skäl.

När man hyr ut i andra hand tillkommer en avgift för andrahandsupplåtelse. Denna avgiften är 10 % av ett prisbasbelopp och är tänkt att täcka de administrativa kostnaderna som föreningen får. Om lägenheten hyrs ut under en kortare tid justeras avgiften med motsvarande grad.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning