Kontakta i första hand styrelsen via e-post:
 eller via formulär

 

Ordförande
Royne Lindhwall
070-396 9097

   

Vice ordförande
Rikard Björkman Holmkvist
073-837 1285

      

Kassör
Johan Galka
070-180 0926

 

Sekreterare
Mattias Tellrud
070-593 1486

 

Ledamot
Lena Rydén
0732-61 98 12

 

   

Suppleant
Caroline Ohlsson

 

   

Suppleant
Per Sternbeck