Vår ekonomiska förvaltar Nordstan AB hjälper dig med frågor som rör månadsavgifter & avier.

Tel. 08-32 40 60
E-post:
Öppettider kl 07.00-16.00 (vardagar)

Om du önskar betala via autogiro skickar du in följande blankett.

Nordstaden erbjuder även möjligheten att få e-faktura.