Fastighetsfrågor

Nordstaden Stockholm AB

Allra helst vill Nordstaden att felanmälan görs via deras kundportal:
Nordstadens kundportal

Telefonnummer för felanmälan:
08-32 40 60

E-post för felanmälan:

 

Adress till Nordstadens kontor:
Storgatan 45, 171 52 Solna

 

Akuta fel

Med akuta fel menas med det som ej kan vänta, exempelvis större vattenläckor etc.

Akuta fel under vardagar mellan klockan 8-16:
08-32 40 60

Akuta fel under övrig tid:
08-587 801 30

 

Hissen

De fel som uppstår under vardagar mellan klockan 8-16 anmäls till Nordstaden, se ovan.
Fel övrig tid anmäls till Hissen AB telnr: 08-618 48 48

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet och Kabel-TV

ComHem
Tel. 90 222
Om Du har fel på internet eller kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.


Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring